של מי זכויות היוצרים של הספר?

BY IN כללי NO COMMENTS YET

זכויות יוצרים של יצירה ספרותית מאפשרות לקבל תמלוגים תמורת מכירות עותקי היצירה.
זכויות היוצרים על יצירה ספרותית נשמרות לתקופה של שבעים שנה לאחר יום מותו של המחבר.
לכן לא מומלץ לכם לוותר על זכויות יוצרים, כי במידה וספר אשר כתבתם יצליח בעתיד התמלוגים יכולים לעזור לרווחתכם הכלכלית, וגם לעזור ליורשים שלכם מבחינה כלכלית.
ההגדרה המדויקת של זכות יוצרים היא ההגנה שמקבל יוצר או בעלים של יצירה מפני שימוש שאיננו מורשה ביצירה הזאת, שהיא למעשה קניינו הרוחני.

 

ההגנה אשר ניתנת לבעל זכויות יוצרים

ההגנה אשר ניתנת לבעל זכויות היוצרים באה להגן על דרכי ביטוי, והמטרה שלה היא לעודד את העשרתו של עולם הביטויים. כאשר נהוג כשרוצים להדגיש שיצירה מוגנת על ידי זכויות יוצרים, לסמן אותה באות האנגלית C כשהיא בתוך מעגל, אשר היא קיצור של המילה "COPYRIGHT", שפירושה בעברית זכויות יוצרים.

ליד האות C שבתוך המעגל נהוג לרשום: כל הזכויות שמורות.

אבל במרבית המדינות בעולם וגם בישראל, גם ללא הסימון הזה, היצירה תהיה מוגנת אם היא עומדת בתנאים אחרים של יצירה שמוגנת על ידי זכויות יוצרים, כמו לדוגמה יצירה אשר נחשבת ליצירה ספרותית.

 

ההיסטוריה של זכויות יוצרים

המצאתו של הדפוס לקראת סוף המאה ה- 15 הפכה את יצירת והדפסת עותקים לדבר כלכלי, והתפתחותו של הדפוס הקלה עד מאוד על שכפול עותקים של יצירות שנעשו על ידי אנשים אחרים.

כאשר כבר בראשיתה של המאה ה- 16 אפשר לראות איסורים שבאו להגן על המדפיסים לתקופת זמן של כמה שנים. כאשר כבר בשנת 1,517 פרסמו הקיסר מקסימיליאן והאפיפיור לאו העשירי איסור על הדפסתו של ספר התנ"ך לתקופת זמן של ארבע שנים מלאות.

במשפט העברי זכויות היוצרים אינן קשורות לקניין רוחני אלא להפסד כספי בגלל "הסגת גבול". הנושא של הסגת גבול מתייחס לאיסור שחל על גזלה של שטח קרקע בעזרת שינוי סימני הגבול. אבל חז"ל הרחיבו אותו גם לאיסור קיפוח פרנסתו של אדם כלשהו על ידי חדירה לתחום עיסוקו, וממהפכת הדפוס לאיסור על הדפסתם של ספרים שאדם אחר יצר לתקופה של פרק זמן שהוא קצוב.

חקיקתו של חוק זכויות היוצרים הראשון התבצעה בפרלמנט הבריטי בשנת 1,709, זהו למעשה חוק זכויות יוצרים מודרני ראשון בעולם, והוא נקרא חוק המלכה אן.

כאשר בחוק זה של זכויות יוצרים, הוגדרה תקופת ההגנה על זכויות יוצרים לארבע עשרה שנה בלבד, עם אופציה להארכה של עוד ארבע עשרה שנה (סך הכל 28 שנה).

במהלך השנים תקופת ההגנה על זכויות היוצרים התארכה, וכעת היא עומדת לאורך כל חייו של היוצר ועד ל- 70 שנה מיום מותו.

ג'יימס מדיסון שהיה נשיאה הרביעי של ארצות הברית דאג להכניס לחוקת ארצות הברית את נושא זכויות היוצרים על יצירות ספרותיות.

העצרת הכללית של האו"ם שהתכנסה בחודש דצמבר 1,948 מתארת את זכויות האדם הבסיסיות והיסודיות, וכללה סעיף שבו נכתב "כל אדם זכאי להגנה על האינטרסים המוסריים והחומריים אשר כרוכים בכל יצירה מדעית, ספרותית, או אמנותית שהיא פרי רוחו".

So, what do you think ?